Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bro ved Vester Voldgade - lokalplan nr. 537

Officielt navn: Bro ved Vester Voldgade - lokalplan nr. 537
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 10.12.15 til 04.02.16
Sagsnr: 2015-0262769

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

​Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bro med en offentligt tilgængelig stiforbindelse over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade.

I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet en miljøvurdering, som kan ses til højre på siden.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 537 Bro ved Vester Voldgade som PDF (9,5 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og miljøvurdering.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. juni 2016.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Lokalplanforslaget var i supplerende høring fra den 16. februar til den 1. marts 2016. Se det supplerende høringsmateriale her.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Bro ved Vester Voldgade som PDF (9,5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og miljøvurdering.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. december 2015.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66