Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Borgmestervangen - Forudgående høring af kommuneplantillæg

Officielt navn: Forudgående høring af kommuneplantillæg for areal mellem Borgmestervangen, Mimersparken og Nørrebro Torv/Mimersgade
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 21.05.14 til 21.06.14
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen
Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning på arealet mellem Bormestervangen, Mimersparken og Nørrebro Torv/Mimersgade med et kommuneplantillæg. Formålet er at give mulighed for en fremtidig anvendelse af arealet til et større antal studieboliger samt areal til detailhandel, og kommunen vil i den anledning undersøge mulighederne for en højere bebyggelsesprocent og en højere bebyggelse.   Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil d. 21. juni 2014.

Læs også pjecen, som du kan downloade på siden øverst til højre. 

I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og kommentarer til:
- Hvordan kan et fremtidigt byggeri på grunden bedst muligt bidrage til områdets udvikling?
- Hvilke hensyn er vigtige at inddrage i en eventuel videre planlægning?
- Hvordan kan et fremtidigt markant og tæt byggeri bedst muligt indpasses i området?

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Mikkel S. Henriques