Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bjelkes Allé 20

Officielt navn: Beboelsesejendom på 5 etager
Type: Andet
Høringsperiode: 13.07.15 til 10.08.15
Bydel:
Sagsnr: 511728~001

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en beboelsesejendom på 5 etager med et samlet etageareal på 760 m² på adressen Bjelkes Allé 20. ejendommen udføres som en huludfyldning/infill. Der indrettes 8 lejligheder i ejendommen og tagterrasse på 96 m² på taget. Der etableres i alt 4 parkeringspladser, heraf 3 i kælder.

Området kendetegnes ved en lukket karrébebyggelse hvor friarealet typisk er at finde i den lukkede gård. Det ansøgte projekt er en ”huludfyldning” i karréen og er med til at tydeliggøre karréstrukturen i området. Bygningen er tilpasset området med størst muligt hensyn, da gesimshøjde og tagfod er tilpasset de omkringliggende ejendomme og lukker karréen imod Bjelkes Allé. Den ansøgte bebyggelse svarer med sin højde på 22 m og sin dybde på 12 m til de omkringliggende ejendommes volumen.

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19).

Da det ansøgte projekt øger bebyggelsens samlede omfang og ændre på de eksisterende forhold, anses de omkringliggende ejendomme som part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 10. august 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

 

 

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V.