Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ammoniakkøleanlægget i Kødbyen

Officielt navn: Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for ammoniakkøleanlægget i Kødbyen
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 24.01.12 til 21.02.12
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen
Kødbyens ammoniakkøleanlæg er placeret i Kødbyens Maskincentral. Anlægget er oprindeligt opført i 1934, men er siden 1990 løbende blevet renoveret, udbygget og ændret. Anlægget består af en hovedcentral og et tilhørende distributionssystem. Anlægget indeholder ca. 12,5 ton ammoniak.   Københavns Kommune har vurderet, at der skal gennemføres en særlig Vurdering af Virkningerne på Miljøet, VVM. Baggrunden for VVMpligten er, at køleanlæg, der omfatter mere end 5 tons ammoniak og ligger mindre end 200 m fra særlig følsom anvendelse, er blevet omfattet af risikobekendtgørelsen. Det har medført, at ammoniakkøleanlægget skal have miljøgodkendelse og risikoaccept for fortsat lovlig drift, og dermed omfattes af VVM-proceduren.   Københavns Kommune indkalder derfor ideer og forslag til VVM’en forud for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Ammoniakkøleanlægget i Kødbyen.

 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
By og Klima