Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Amerikavej

Officielt navn: Amerikavej 19-21
Type: Andet
Høringsperiode: 05.01.16 til 27.01.16
Sagsnr: 479235~001

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 2- etagers tilbygning indeholdende 12 boliger på i alt ca. 1380 m2 på eksisterende bygning og etablere tagterrasse som friareal for ejendommens beboere, Amerikavej 19-21.

Projektet er ændret, således at trappetårne nu er trukket tilbage fra facade og opføres med skråt tag for at skygge mindst muligt.

Endvidere indrettes 4 boliger i nuværende erhvervslejemål på 1. sal, i alt 16 nye boliger.

6 boliger på 4. sal (benævnt 3. sal og etage 3)

6 boliger på 3. sal (benævnt 2. sal og etage 2)

4 boliger på 2. sal i nuværende erhvervslejemål (benævnt 1. sal og etage 1)

2 erhvervslejemål på 0. sal, stueetagen.

Depotrum og affald og cykler placeres i kælder (benævnt etage -1)

Ombygningen omfatter tilbygning på 2 etager ovenpå eksisterende forhus. Der etableres 3 nye trappetårne med elevator fra terrænplan.

Nuværende hovedindgang for Moske- og Kulturhuset bliver flyttet til baghus ved parkeringsplads.

Ved den nye indgang, til Moske- og Kulturhuset, i gården etableres 2 nye trapper og 2 minareter og en elevator.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 27. januar 2016.

 

Seneste høringssvar

25.01.16 Svar (1756)
25.01.16 Svar (1756)
25.01.16 Svar (1756)
24.01.16 Svar (1756)
18.01.16 Svar (1756)
17.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (1756)
07.01.16 Svar (1756)
05.01.16 Svar (1620)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66