Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Amagertorv 17

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 22.12.15 til 05.01.16
Sagsnr: 510813-1
Billede af høringen

 2. Høring - Høring i henhold til forvaltningsloven

Center for Bygninger hørte berørte parter vedrørende en evt. udvidelse af ejendommen beliggende Amagertorv 17. Høringsperioden var fra den 16.oktober 2015 til den 31.oktober 2015. 

Det ansøgte projekt, der omhandler udvidelse af eksisterende butikslejemål i stueetagen samt etablering af fælles tagterrasse, sendes pga. fejl i tegningsmaterialet i høring for anden gang. Fejlen består i at nabovinduerne i ejendommen beliggende Amagertorv 19/Læderstræde 20 (matr.nr. 41) var placeret forkert. Vinduerne vender direkte ud til den nye fælles tagterrasse og har derfor en væsentlig betydning i forhold til høringen. Københavns kommune skønner, derfor at en ny høring er nødvendig.

Placeringen af ovennævnte nabovinduer er rettet og der er derfor en ny facadetegning i det tilgængelige tegningsmateriale, der viser den nøjagtige placering af vinduerne.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1. De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling. Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger til projektet skal være modtaget senest den 5. januar 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00