Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Amager Strandvej nr. 3

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg for Amager Strandvej nr. 3, Amager Øst
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 20.05.16 til 24.06.16
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommune ønsker at få dine input til ny bebyggelse på Amager Strandvej 3.

Københavns Kommune ønsker at opføre en ny skole i Amager Øst på den tidligere gasværksgrund, Amager Strandvej 3. I forbindelse med skolebyggeriet ønsker kommunen samtidigt mulighed for at etablere andre nye kommunale funktioner så som idrætshal og daginstitutioner. For at københavnerne får mest mulig gavn af områdets nye funktioner og for at udnytte arealet så godt som muligt foreslår kommunen, at der samtidigt planlægges for nye boliger på grunden. Ideen er at skabe et bykvarter omkring skolen, hvor de kommunale funktioners faciliteter kan udnyttes af lokalsamfundet uden for de kommunale funktioners åbningstider.

Københavns Kommune ønsker på den baggrund at ændre kommuneplanens rammer for at kunne udvikle området og lokalplanlægge for Amager Strandvej 3 samt at fremskynde udviklingen af området.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, Anders Borg