Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Affaldsregulativer

Officielt navn: Affaldsregulativer
Billede af høringen
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdningsaffald og affald fra virksomheder. Til forskel for tidligere skal de nye regulativer baseres på standardregulativer, der er fastsat som bilag til affaldsbekendtgørelsen. Regulativerne skal træde i kraft senest den 1. januar 2012, og skal forinden i offentlig høring. Københavns Kommune har udarbejdet udkast til nye affaldsregulativer, og Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 at sende regulativudkastene i offentlig høring. I regulativforslagene beskrives de affaldsordninger, som kommunens borgere og virksomheder fremover vil være omfattet af. Kommunens forslag til nye affaldsregulativer ændrer ikke grundlæggende ved affaldsordningerne for husholdninger. For erhvervsaffaldsordningerne sker dog mere omfattende ændringer bl.a. ved, at kommunen ikke længere anviser genanvendeligt erhvervsaffald. Du kan skrive dine kommentarer til udkastet her på siden i høringsperioden, eller du kan sende en mail direkte til miljoe@tmf.kk.dk frem til den 20. oktober 2011. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Miljø, Affaldsområdet på tlf. 3366 3366 eller på mail miljoe@tmf.kk.dk.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1502 København V