Århusgadekvarteret i Nordhavn tillæg nr. 2 - Lokalplanforslag

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

2. june 2016 til 30. august 2016

Sagsnummer

2016-0025829

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. august 2016

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre opførelse af en bygning til serviceerhverv og en promenade på spidsen af Redmolen i Nordhavn.
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Redmolespidsen tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF (4 mb)
Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. juni 2016.
Tidligere materiale 
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. januar 2015 startredegørelse for Redmolespidsen tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvareteret i Nordhavn. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

 

Ansvarlig

Byens Udvikling Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér