Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: 10. klasseområdet

Officielt navn: 10. klasseområdet
Type: Andet
Høringsperiode: 12.09.13 til 01.11.13
Sagsnr: 2012-88366
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 11. september 2013 behandlet indstilling om 10. klasseområdet og besluttede at sende disse forslag til ændringer på 10. klasseområdet (almen og special) i høring: 1. der pr. august 2014 etableres et fælles 10. klassecenter for unge med lettere generelle indlæringsvanskeligheder på Engskolen; 2. den fælles 10. klasse for unge med vidtgående læsevanskeligheder pr august 2014 flyttes fra Lykkebo Skoles læseklasserække til et alment 10. klassecenter; 3. der pr. august 2014 skabes mulighed for at oprette 10. klasse for unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder på UiU; 4. 10. klasse på specialskoler/specialklasserækker udskilles økonomisk medegen elevsats; 5. det almene 10. klassecenter på Rådmandsgades Skole nedlægges fra august 2014.  

Efter høringen forelægges forslagene for Børne- og Ungdomsudvalget igen. Herefter sendes sagen til endelig beslutning i ØU/BR, da sagen vedrører skolestrukturen, hvortil der iflg. folkeskoleloven er delegationsforbud til fagudvalget.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Ungdom