Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Mere om bydelen

Hvilke planer og projekter er på vej? Her kan du få viden om og indflydelse på, hvad der sker i netop din bydel. Det får du ved at blande dig i høringen her på portalen.

www.christianshavns-lokaludvalg.kk.dk og www.indrebylokaludvalg.kk.dk

Nyheder

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

I høring - Indre By-Christianshavn

Afsluttede høringer på Indre By-Christianshavn

Ændring af regulativ for husholdningsaffald Amager Vest, Amager... Afslutttet 27.04.17
Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune Amager Vest, Amager... Afslutttet 25.04.17
Refshalevej 96 Indre By-... Afslutttet 21.04.17
Vesterport Banegrav - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg Indre By-... Afslutttet 17.04.17
Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder Amager Vest, Amager... Afslutttet 17.04.17
Christiansholm - Lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg Indre By-... Afslutttet 26.01.17
Almene boliger i serviceerhvervsområder - forudgående offentlighed Amager Vest, Amager... Afslutttet 20.11.16
Forskrift for udendørs musikarrangementer Amager Vest, Amager... Afslutttet 17.09.16
Bygge- og anlægsforskrift Amager Vest, Amager... Afslutttet 13.09.16
Prinsessegade tillæg 1 - lokalplan nr. 240-1 Indre By-... Afslutttet 09.09.16

Find høring på kort

Ingen igangværende høringer p.t.