Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Mere om bydelen

Hvilke planer og projekter er på vej? Her kan du få viden om og indflydelse på, hvad der sker i netop din bydel. Det får du ved at blande dig i høringen her på portalen.

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Nyheder

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

I høring - Bispebjerg

Afsluttede høringer på Bispebjerg

Ændring af regulativ for husholdningsaffald Amager Vest, Amager... Afslutttet 27.04.17
Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune Amager Vest, Amager... Afslutttet 25.04.17
Dispensation til afgræsning af Højmosen med kvæg Bispebjerg Afslutttet 25.04.17
Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder Amager Vest, Amager... Afslutttet 17.04.17
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Svanemøllens Kaserne Bispebjerg, Østerbro Afslutttet 01.03.17
Emdrupvej 22 Bispebjerg Afslutttet 24.02.17
Rentemestervej 17 (3. høring) Bispebjerg Afslutttet 10.01.17
Indvinding og reinfiltration af grundvand ifm ATES anlæg ved Bispebjerg Hospital Bispebjerg Afslutttet 04.01.17
Almene boliger i serviceerhvervsområder - forudgående offentlighed Amager Vest, Amager... Afslutttet 20.11.16
Thoravej 20 Bispebjerg Afslutttet 10.11.16

Find høring på kort

Ingen igangværende høringer p.t.