Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Mere om bydelen

Hvilke planer og projekter er på vej? Her kan du få viden om og indflydelse på, hvad der sker i netop din bydel. Det får du ved at blande dig i høringen her på portalen.

www.amagervestlokaludvalg.kk.dk

Nyheder

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

I høring - Amager Vest

Billede af høringen
I høring til 17.04.17
Planforslag for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder er i høring frem til den 17. april 2017 Læs mere
I høring til 31.03.17
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afholder fra den 14. marts til den 31. marts 2017 en åben høring for erhvervslivet i København om regelforenklinger.  Læs mere

Afsluttede høringer på Amager Vest

Artillerivej Syd tillæg 2 - lokalplanforslag Amager Vest Afslutttet 03.02.17
Almene boliger i serviceerhvervsområder - forudgående offentlighed Amager Vest, Amager... Afslutttet 20.11.16
Oliefabrikvej - Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2015 Amager Vest Afslutttet 30.10.16
Englandsvej 23 Amager Vest Afslutttet 22.09.16
Forskrift for udendørs musikarrangementer Amager Vest, Amager... Afslutttet 17.09.16
Bygge- og anlægsforskrift Amager Vest, Amager... Afslutttet 13.09.16
Indvinding af grundvand til støvbekæmpelse, AFATEK Amager Vest Afslutttet 17.08.16
Campingplads på Amager Fælled - Lokalplan nr. 540 med miljørapport Amager Vest Afslutttet 07.08.16
Forslag til Tryghedsløft 2017 Amager Vest, Amager... Afslutttet 12.06.16
Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Nordre Kongelundsvej 18 Amager Vest Afslutttet 12.05.16

Find høring på kort

Ingen igangværende høringer p.t.