Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Mere om bydelen

Hvilke planer og projekter er på vej? Her kan du få viden om og indflydelse på, hvad der sker i netop din bydel. Det får du ved at blande dig i høringen her på portalen.

www.amageroestlokaludvalg.kk.dk

Nyheder

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

I høring - Amager Øst

Afsluttede høringer på Amager Øst

Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier Amager Vest, Amager... Afslutttet 06.05.17
Krimsvej tillæg 2 - supplerende høring Amager Øst Afslutttet 27.04.17
Ændring af regulativ for husholdningsaffald Amager Vest, Amager... Afslutttet 27.04.17
Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune Amager Vest, Amager... Afslutttet 25.04.17
Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder Amager Vest, Amager... Afslutttet 17.04.17
Tycho Brahes Allé 35-37 - lokalplanforslag Amager Øst Afslutttet 29.03.17
Rødegård - Lokalplan nr. 549 Amager Øst Afslutttet 24.02.17
Lindgreens Allé - lokalplanforslag Amager Øst Afslutttet 13.02.17
Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547 Amager Øst Afslutttet 06.01.17
Ved Amagerbanen Syd - supplerende høring Amager Øst Afslutttet 22.12.16

Find høring på kort

Ingen igangværende høringer p.t.