Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

Andre høringer - I høring

Andre høringer - afsluttede

Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.05.17
Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 06.05.17
Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 05.05.17
Ændring af regulativ for husholdningsaffald Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 27.04.17
Dispensation til afgræsning af Højmosen med kvæg Bispebjerg Afsluttet 25.04.17
Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 25.04.17
Refshalevej 96 Indre By-Christianshavn Afsluttet 21.04.17
Høring vedr ansøgning om nyt badsted i Nordbassin Østerbro Afsluttet 30.03.17
Vedr ansøgning om nyt badested i Teglværkshavnen Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 30.03.17
Heimdalsgade Nørrebro Afsluttet 17.03.17
Rabarbervej 2 og 10-12 Vanløse Afsluttet 06.03.17
Varsel om stramning vedrørende nattilladelser i visse gader i København Indre By-Christianshavn Afsluttet 02.03.17
Emdrupvej 22 Bispebjerg Afsluttet 24.02.17
Omlægning af Børnecenter København (BCK) Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 03.02.17
Svenskelejren 18 Brønshøj-Husum Afsluttet 17.01.17
Bus-undersøgelse vedr. omlægning af bus 66 og 12 i udadgående retning i Rantzausgade Nørrebro Afsluttet 12.01.17
Skelbækgade Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 10.01.17
Rentemestervej 17 (3. høring) Bispebjerg Afsluttet 10.01.17
Indvinding og reinfiltration af grundvand ifm ATES anlæg ved Bispebjerg Hospital Bispebjerg Afsluttet 04.01.17
Fremtidig organisering af Hafniaskolen Amager Øst Afsluttet 18.11.16
Thoravej 20 Bispebjerg Afsluttet 10.11.16
Englandsvej 23 Amager Vest Afsluttet 22.09.16
Forskrift for udendørs musikarrangementer Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 17.09.16
Bygge- og anlægsforskrift Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 13.09.16
Bispevej 1 Bispebjerg Afsluttet 13.09.16
Amerikavej 15 Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 29.08.16
Bavnehøj Allé 36 - 38 Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 24.08.16
Indvinding af grundvand til støvbekæmpelse, AFATEK Amager Vest Afsluttet 17.08.16
Rentemestervej 17 Bispebjerg Afsluttet 05.08.16
Kabbelejevej 14 Brønshøj-Husum Afsluttet 04.08.16
Amerikavej 15 Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 12.07.16
Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 24.06.16
Høring: Organisering af fritidstilbuddet på Europaskolen Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 24.06.16
Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering (VVM) for udvidelse af Fisketorvet shoppingcenter Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 16.06.16
Regulering af Lygte Å ved Lyngbyvej Østerbro Afsluttet 13.06.16
Forslag til Tryghedsløft 2017 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 12.06.16
Nygårdsvej 34-38 Østerbro Afsluttet 10.06.16
Viktoriagade 10A Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 09.06.16
Handleplan for Diabetes 2016-2019 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 08.06.16
Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken Brønshøj-Husum Afsluttet 28.05.16
Organisering af fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole Amager Vest Afsluttet 27.05.16
Kabbelejevej 14A, 14B og 14C Brønshøj-Husum Afsluttet 23.05.16
Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Nordre Kongelundsvej 18 Amager Vest Afsluttet 12.05.16
Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32 Østerbro Afsluttet 26.04.16
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 21.04.16
Udvikling af Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser Afsluttet 19.04.16
Indskrænkning af nattilladelser på bevillingsområdet Nørrebro Afsluttet 08.04.16
Rosenvængets Allé 20 Østerbro Afsluttet 29.03.16
Skelbækgade 30 Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.03.16
Blytækkervej 7-9 og Frederiksborgvej 27 Bispebjerg Afsluttet 11.03.16
Ottiliavej 3 Valby Afsluttet 07.03.16
Valby Langgade Valby Afsluttet 05.03.16
Valhøjvej Valby Afsluttet 24.02.16
Liflandsgade Amager Vest Afsluttet 10.02.16
Plantagen, Bygmestervej 2 (høring II) Bispebjerg Afsluttet 02.02.16
Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole Brønshøj-Husum, Vanløse Afsluttet 29.01.16
Nørrebrogade 41 Nørrebro Afsluttet 28.01.16
Amerikavej Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 27.01.16
Meinungsgade 6 Nørrebro Afsluttet 27.01.16
Vesterbrogade 107c Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 19.01.16
Strandlodsvej Amager Øst Afsluttet 14.01.16
Amagertorv 17 Indre By-Christianshavn Afsluttet 05.01.16
Flæsketorvet – Betalingsparkering Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.12.15
Krausesvej 8 Østerbro Afsluttet 15.12.15
Opsætning af altaner mod gård Peder Skrams Gade 26 A og B Indre By-Christianshavn Afsluttet 26.11.15
Bjelkes Allé 16 Nørrebro Afsluttet 24.11.15
Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 13.11.15
HF Engly 15 Amager Vest Afsluttet 12.11.15
Ny beboelsesejendom på Rådmandsgade 32 Nørrebro Afsluttet 12.11.15
Amerika Plads 29 Østerbro Afsluttet 11.11.15
Plantagen, Bygmestervej 2 Bispebjerg Afsluttet 10.11.15
Skelbækgade 1 Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 10.11.15
Bjelkes Allé 20. Nørrebro Afsluttet 06.11.15
Rosenvængets Sideallé 5 Østerbro Afsluttet 05.11.15
Amagertorv 17 Indre By-Christianshavn Afsluttet 31.10.15
Bådehavnsgade 55E Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 30.10.15
Forslag til tillæg nr 4 til spildevandsplanen Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 27.10.15
Ansøgning om badezone ved Islands Brygge Amager Vest Afsluttet 18.10.15
Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse Valby, Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 18.10.15
Forudgående høring om VVM af IKEA varehus ved Kalvebod Brygge Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.10.15
Justering af klynger og netværk Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 09.10.15
Vandløbsregulering på Kalvebod Fælled Amager Vest Afsluttet 02.10.15
Oprettelse af tre nye vandelementer i Arenakvarteret på Amager Amager Vest Afsluttet 28.09.15
Tranevej 6. Bispebjerg Afsluttet 18.09.15
Værnedamsvej, skitseforslag Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 12.09.15
Agenda 21-strategien Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 04.09.15
Strategi for bynatur i København Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 28.08.15
Bjelkes Allé 20 Nørrebro Afsluttet 10.08.15
Skoledistrikter 2016/17 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 07.08.15
Scherfigsvej 6 Østerbro Afsluttet 27.07.15
Store Kongensgade 53 Indre By-Christianshavn Afsluttet 24.07.15
Nygade 1-3 Indre By-Christianshavn Afsluttet 24.07.15
Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 24.07.15
Kalvebod Brygge 35 Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 23.07.15
Søllerødgade 15-19 Nørrebro Afsluttet 22.07.15
Pumpestation Kløvermarken Amager Øst Afsluttet 21.07.15
Parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården, København K Indre By-Christianshavn Afsluttet 14.07.15
Risikostyringsplan for Kalveboder Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 19.06.15
Rentemestervej 17 Bispebjerg Afsluttet 17.06.15
Kultur- og fritidspolitik 2016-2019 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 16.06.15
Fremtidens Nordre Frihavnsgade Østerbro Afsluttet 01.06.15
Høring af samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i Københavns Kommune Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 28.05.15
Masnedøgade 28 Østerbro Afsluttet 21.05.15
Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.05.15
Pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 27.04.15
Etablering af ny skole på Artillerivej Amager Vest Afsluttet 17.04.15
Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 17.04.15
Omlægning af dyrere pladser til billigere Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 20.03.15
Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske? Bispebjerg, Nørrebro Afsluttet 17.03.15
”Nyd livet, københavner” Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse Afsluttet 26.02.15
”Lev stærkt hele livet” Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 17.02.15
Fremtidens Fritidstilbud Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 06.02.15
Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske? Bispebjerg, Nørrebro Afsluttet 22.01.15
To-timers parkeringszone i Vanløse Vanløse Afsluttet 17.01.15
To-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation Amager Øst Afsluttet 17.01.15
Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 12.12.14
Forudgående høring om VVM af metro til Sydhavn Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 12.12.14
Supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn Østerbro Afsluttet 09.12.14
Integrationspolitik 2015-2018 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 02.12.14
Københavns erhvervs- og vækstpolitik Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 20.10.14
VVM-redegørelse for Enghave Brygge Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 16.09.14
Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 12.09.14
Sprog og integration Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 29.08.14
Forslag til nye gadegallerier i København Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 13.08.14
Metro til Nordhavn - forudgående høring om supplerende VVM Østerbro Afsluttet 08.08.14
Skoledistrikter 2015/16 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 20.06.14
København som Julemarkedsby Indre By-Christianshavn Afsluttet 17.06.14
Flytning af loppemarkeder fra Indre By Indre By-Christianshavn Afsluttet 17.06.14
Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 23.05.14
Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 23.05.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Vibenhus Runddel Østerbro Afsluttet 01.05.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Poul Henningsens Plads Runddel Østerbro Afsluttet 01.05.14
Påbud til udvidet arbejdstid metrobyggeplads Nørrebro Station Nørrebro Afsluttet 24.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på metrobyggeplads ved Østerport Station Østerbro Afsluttet 24.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Nørrebro Station, Østerport Station, Øster Søgade, Trianglen samt Rådhuspladsen Indre By-Christianshavn, Østerbro Afsluttet 23.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på metrobyggeplads Marmorkirken. Indre By-Christianshavn Afsluttet 23.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Københavns Hovedbanegård, Skjolds Plads samt Enghave Plads Nørrebro, Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 16.04.14
Påbud om støj ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken Nørrebro Afsluttet 15.04.14
Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved Nuuks Plads Nørrebro Afsluttet 15.04.14
Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 4 - Sønder Boulevard Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.04.14
VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.03.14
Nedrivning af Frihedsmuseet Indre By-Christianshavn Afsluttet 13.03.14
Spildevandsplantillæg nr 3 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 09.03.14
Forslag til repræsentanter i "Vandråd for Køge bugt og Øresund opladet" Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.03.14
Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for København V og Frederiksberg V Brønshøj-Husum, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 04.02.14
Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest Brønshøj-Husum, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 04.02.14
Folkeskolereform - faglig udmøntning Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 24.01.14
Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Gammel Køge Landevej 107 Valby Afsluttet 20.01.14
Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Nørrebro Afsluttet 19.01.14
Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Nørrebro Afsluttet 19.01.14
Midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration, Vigerslevparken Valby Afsluttet 18.01.14
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af midlertidig daginstitution på Sundholmsvej 44 Amager Vest Afsluttet 02.01.14
Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan for "Nørrebro" Nørrebro Afsluttet 24.12.13
Miljøvurdering af konkretiseringen af skybrudsplan for Amager og Christinshavn Amager Vest, Amager Øst, Indre By-Christianshavn Afsluttet 24.12.13
Skybrudsplan for Nørrebro Nørrebro Afsluttet 23.12.13
Skybrudsplan for Amager & Christianshavn Amager Vest, Amager Øst, Indre By-Christianshavn Afsluttet 23.12.13
Etablering af anlæg ved Refshalevej Indre By-Christianshavn Afsluttet 15.12.13
Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 27.11.13
Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 26.11.13
VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg Bispebjerg Afsluttet 22.11.13
VVM-screening af lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg Brønshøj-Husum Afsluttet 13.11.13
Tilladelse til mellemdeponering og genudlægning af lettere forurenet muldjord ved Bygværk 1 i Vigerslevparken Valby Afsluttet 11.11.13
Helhedsplan for Harrestrup Å Brønshøj-Husum, Valby, Vanløse Afsluttet 11.11.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Teglholmsgade 39, 2450 Kbh. SV Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 04.11.13
Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.11.13
10. klasseområdet Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.11.13
Visionen - En havn af muligheder Amager Vest, Indre By-Christianshavn, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 28.10.13
Ekstern beredskabsplan Prøvestenen Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 17.10.13
Ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet Møllegade og Guldbergsgade. Nørrebro Afsluttet 15.10.13
Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Brønshøj Skole Brønshøj-Husum Afsluttet 11.10.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Frederiksgårds Allé 13 Brønshøj-Husum Afsluttet 10.10.13
Revision af affaldsregulativer Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 08.10.13
Midlertidig grundvandssænkning, Parkstien 12 Valby Afsluttet 02.10.13
Midlertidig grundvandssænkning, Marmormolen Østerbro Afsluttet 17.09.13
Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 10.09.13
Mellemlagring af byggeaffald på Njalsgade Amager Vest Afsluttet 04.09.13
Handlingsplan for vejstøj, Københavns Kommune 2013-2018 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.09.13
Juletræsstader Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 30.08.13
Midlertidig grundvandssænkning , Nørrebro Station Nørrebro Afsluttet 27.08.13
Konkretisering af Skybrudsplan Østerbro Østerbro Afsluttet 26.08.13
Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å Nørrebro, Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 26.08.13
Konkretisering af skybrudsplan Indre By Indre By-Christianshavn Afsluttet 26.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Sønder Boulevard Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Nuuks Plads Nørrebro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Gammel Strand Indre By-Christianshavn Afsluttet 13.08.13
Påbud til opstart af tunnelboremaskine Nørrebroparken Nørrebro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Rådhuspladsen Indre By-Christianshavn Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Marmorkirken Indre By-Christianshavn Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra Metrobyggepladsen Øster Søgade Østerbro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Nørrebros Runddel Nørrebro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen, Københavns Hovedbanegård Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 13.08.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af vindmøller på Prøvestenen Amager Øst Afsluttet 12.08.13
Brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej Amager Vest Afsluttet 12.08.13
Midlertidig grundvandssænkning , Ryparken Østerbro Afsluttet 09.08.13
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Blommehaven 37, 2500 Valby Valby Afsluttet 08.08.13
Turistskilte Indre By-Christianshavn Afsluttet 08.08.13
Plan for miljøtilsyn i Københavns Kommune – juli 2013 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 30.07.13
Midlertidig grundvandssænkning , Kvæsthusmolen Indre By-Christianshavn Afsluttet 23.07.13
Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord i Museumshaven ved Statens Museum for Kunst Østerbro Afsluttet 22.07.13
Sammenhængende børne- og ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 05.07.13
Midlertidig grundvandssænkning , Enghave Plads Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 29.06.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i loopet, CMC, Cityringen Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 26.06.13
VVM screening og midlertidig tilladelse til grundvandkøling i DR byen Amager Vest Afsluttet 21.06.13
Tilladelse til genanvendelse af jord og slagger til ledningsarbejder på Amager Ressource Center Amager Øst Afsluttet 18.06.13
Midlertidig bortledning og infiltration på Bryghusgrunden Indre By-Christianshavn Afsluttet 06.06.13
Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole Valby Afsluttet 31.05.13
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Blommehaven 37, 2500 Valby Valby Afsluttet 27.05.13
Tilladelse til genindbygning af kulslagge Nørrebro Afsluttet 27.05.13
2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej Østerbro Afsluttet 24.05.13
Tilladelse til brug af forurenet byggeaffald på Redmolen Østerbro Afsluttet 17.05.13
Brug af byggeaffald i Ørestad Syd Amager Vest Afsluttet 22.04.13
Midlertidig grundvandssænkning ved Copenhagen Towers Amager Vest Afsluttet 20.04.13
Skoledistrikter 2014/15 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 19.04.13
Tilladelse til jordvarmeanlæg, Nordsøvej 4, 2100 København Ø Østerbro Afsluttet 05.04.13
Tilladelse til jordvarme på Pragstjernevej 10A og 10B Brønshøj-Husum Afsluttet 04.04.13
Permanent tilladelse til drift af grundvandskøleanlæg ved DR Amager Vest Afsluttet 22.03.13
Midlertidig grundvandssænkning på Amagerforbrænding Amager Øst Afsluttet 19.03.13
Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole Indre By-Christianshavn Afsluttet 08.03.13
Brug af byggeaffald i Sandkajen Østerbro Afsluttet 08.03.13
Genanvendelse af jord og slagger på Amager Ressource Center (tillæg) Amager Øst Afsluttet 02.03.13
Metroarbejde ved Vibenhus Runddel. Særpåbud om begrænsning af støj. Østerbro Afsluttet 26.02.13
Midlertidig grundvandssænkning, Stampesgade Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 21.02.13
Tilladelse til midlertidig brug af forurenet byggeaffald på Redmolen Østerbro Afsluttet 20.02.13
Reinfiltration på Rensningsanlæg Damhusåen Valby Afsluttet 18.02.13
Ny ordning for Mobilt Gadesalg Indre By-Christianshavn Afsluttet 16.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Vibenhus Runddel Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Gammel Strand. Indre By-Christianshavn Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Poul Henningsens Plads Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Kongens Nytorv Indre By-Christianshavn Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebros Runddel Nørrebro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Trianglen Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Oslo Plads Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebro Parken Nørrebro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Rådhuspladsen Indre By-Christianshavn Afsluttet 02.02.13
Pejlemærker for københavnske folkeskoler Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 12.01.13
Omstrukturering af læseklasserækker Amager Øst, Nørrebro Afsluttet 12.01.13
Midlertidig grundvandssænkning, Sønder Boulevard Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 11.01.13
Midlertidig grundvandssænkning, Skt. Annæ Plads Indre By-Christianshavn Afsluttet 09.01.13
Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 22.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Nuuks Plads Nørrebro Afsluttet 12.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Københavns Hovedbanegård Indre By-Christianshavn Afsluttet 12.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Sønder Boulevard Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 12.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Marmorkirken Østerbro Afsluttet 12.12.12
Tilladelse til genanvendelse af jord, slagger samt flyveaske på Amagerforbrænding. Amager Øst Afsluttet 10.12.12
Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration med havvand ved Kvæsthusmolen Indre By-Christianshavn Afsluttet 21.11.12
Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 16.11.12
Budgetmodel for elevhjem Indre By-Christianshavn, Østerbro Afsluttet 16.11.12
Foreløbig tilladelse til indvinding af salt grundvand til køling af bygning på Langelinie Allé 47 Østerbro Afsluttet 15.11.12
Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen Amager Vest, Amager Øst Afsluttet 05.11.12
Målsætninger og budgetmodel på klubområdet Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 02.11.12
Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 02.11.12
Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand Amager Øst Afsluttet 01.11.12
Nedknuste tegl- og betonbrokker på Redmolen og i Nordhavnsvej Østerbro Afsluttet 24.10.12
Midlertidig grundvandssænkning, Tømmergraven Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 22.10.12
Ressource- og Affaldsplan 2018 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 19.10.12
Københavns Skybrudsplan Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 17.10.12
Midlertidig grundvandssænkning, Scala, Axeltorv 2 Indre By-Christianshavn Afsluttet 17.10.12
Klubfællesskaber Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 12.10.12
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Holmen og afgørelse af VVM-screening. Indre By-Christianshavn Afsluttet 06.10.12
Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 28.09.12
Københavns Kommunes vandhandleplan Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 02.09.12
Midlertidig grundvandssænkning, Havnevigen, Islands Brygge Amager Vest Afsluttet 31.08.12
Grøn hverdag og livskvalitet Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 30.08.12
Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 15.08.12
Skoledistriktsændringer 2013-14 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 14.08.12
Afværgeanlæg på Ragnhildgade 1 Østerbro Afsluttet 02.08.12
Midlertidig grundvandssænkning, Langelinieskolen, Østerbro Østerbro Afsluttet 01.08.12
Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand Nørrebro Afsluttet 27.07.12
Projekt om arbejdsplads til Metro Cityringen i Sortedams Sø Indre By-Christianshavn, Østerbro Afsluttet 24.07.12
Grundvandskøling, Langelinie - Ansøgning om indvinding og udledning Østerbro Afsluttet 20.07.12
Ny forskrift for bygge- og anlægsarbejder Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 14.07.12
Tilladelse til boringer og bortledning af grundvand ved metrostation Nuuks Plads Nørrebro Afsluttet 29.06.12
Godkendelse af regulering af Kagså m.m. Brønshøj-Husum Afsluttet 21.06.12
Handlingsplan for Grøn Mobilitet Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 17.06.12
Nedlæggelse af Hillerødgades Skole Afsluttet 14.06.12
Ny Strandboulevarden Østerbro Afsluttet 01.06.12
Regulering af cykeltaxier i Københavns Kommune Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 21.05.12
Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på Sønderbro Skole Afsluttet 07.05.12
Restaurationsplan Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.05.12
Bærelag under parkeringsarealer i Sydhavnen Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 27.04.12
Etablering af lokal idrætsefterskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole Nørrebro, Østerbro Afsluttet 27.04.12
Nye retningslinjer for gadehandel Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 20.04.12
Tillæg til Spildevandsplan Amager Øst, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 10.04.12
Tilladelse til grundvandskølings- og energilagringsanlæg på VesterVoldgade 123 Indre By-Christianshavn Afsluttet 04.04.12
Ændring af erhvervsaffaldsregulativ Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 27.03.12
Regulering af Kagså Brønshøj-Husum Afsluttet 20.03.12
Læssezoner i byens handelsgader Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 22.02.12
Vandforsyningsplan 2012 Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 20.02.12
Stofindtagelsesrum Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 17.02.12
Midlertidig grundvandssænkning på Langelinie molen Østerbro Afsluttet 13.02.12
Løsning af trafikforholdene omkring ny daginstitution ved Emdrup Vænge 194 Afsluttet 10.02.12
Skolernes maksimale kapacitet, M-kl. og 10 kl. 2012/13 Afsluttet 16.12.11
Justering af kriterier for tildeling af social kompensation Afsluttet 25.11.11
Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner Afsluttet 23.11.11
Tidlig indsats- og inklusionspakke Afsluttet 04.11.11
Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper Afsluttet 28.10.11
Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker Afsluttet 28.10.11
Affaldsregulativer Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 20.10.11
Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser Afsluttet 30.09.11
Kultur- og Fritidspolitik Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 26.09.11
Skoledistriktsændringer 2012-13 Afsluttet 02.09.11
Supplerende læseplan for dansk og matematik Afsluttet 02.09.11
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej Bispebjerg, Brønshøj-Husum Afsluttet 31.08.11
Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser Vanløse Afsluttet 15.08.11
Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 15.08.11
Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skole på Kastelsvej og Langelinieskolen - organisering af fritidstilbuddet Østerbro Afsluttet 15.08.11
Københavns cykelstrategi 2011-2025 Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 12.08.11
Jordregulativet Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 07.07.11
Styrket integrationsindsats Afsluttet 05.05.11
Samlet plan for Vesterbro Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 01.05.11
Klimatilpasningsplanen Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 11.04.11
Fodgængerstrategi Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 27.03.11
Ydre del af Nørrebrogade Bispebjerg, Nørrebro Afsluttet 13.03.11
Fremtidige dialogformer med interessenter på skole- og fritidsområdet Afsluttet 25.02.11
Broåbningspolitik Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 14.02.11
Længe Leve København Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 11.02.11
Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 28.01.11
Ny skolestruktur på Amager Amager Vest, Amager Øst Afsluttet 21.01.11
Omdannelse af fire fritidshjem til KKFO Afsluttet 14.01.11
Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands Allé Amager Vest Afsluttet 05.01.11
Fastsættelse af skolernes kapacitet for 2011 - 2012 Afsluttet 22.12.10
Ny skolestruktur på Østerbro Østerbro Afsluttet 22.12.10
Støjhandlingsplan Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 29.11.10
Høring om parkeringsstrategi for Indre By Indre By-Christianshavn Afsluttet 15.11.10
Bedre Bus Bedre By Bispebjerg, Brønshøj-Husum Afsluttet 17.10.10
Københavns nye integrationspolitik Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 11.10.10
Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 10.09.10
Kommuneplantillæg til udbygning af Rigshospitalet Nørrebro, Østerbro Afsluttet 28.05.10
Nordhavnsvej - supplerende høring om støj Bispebjerg, Østerbro Afsluttet 10.03.10
Forslag til kommuneplantillæg for Panum Instituttet Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 08.03.10
Tung trafik (fornyet høring) Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.03.10
Vindmøller til københavnerne Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 01.02.10
Legalisering af hash Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave Afsluttet 12.11.09
Lægeordineret heroin Bispebjerg Afsluttet 10.09.09
Tung trafik strategi Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By-Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave, Østerbro Afsluttet 26.08.09
Javascript is required to view this map.