Lokalplan
Amager Vest

Ørestad Nord tillæg 6 - Lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre små familie-, ungdoms- og kollegieboliger ved Amagerfælledvej.

Høringsfrist:

4. august 2017
Åben
Lokalplan
Nørrebro

Titangade tillæg 5 - Lokalplanforslag

Lokalplan vil gøre det muligt at ændre brugen af ejendommen Titangade 15 til kulturelle formål, herunder undervisning, ungdomsklub og moské.

Høringsfrist:

11. august 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Hele byen

Ydre Nordhavn tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre opfyldning af dokken - kaldet ØTC-bassinet - i Ydre Nordhavn, til kote 3 meter over dansk normal vandoverflade.

Høringsfrist:

18. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Marmormolen II tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen.

Høringsfrist:

22. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet tillæg 2 med VVM og miljørapport - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere en kirke samt en daginstitution og idrætshal.

Høringsfrist:

27. september 2017
Åben